Eco News – Dangerous Plastic in Nature – Επικίνδυνα τα Πλαστικά στο Περιβάλλον

Πλαστικά και Περιβάλλον

Ανησυχητικά στοιχεία δείχνουν πως έως το 2050 το βάρος των πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς θα ξεπεράσει το συνολικό βάρος των ψαριών!
Το πλαστικό έχει κυριαρχήσει στην ζωή μας αλλά και στο περιβάλλον. Βρίσκεται παντού, στο βυθό της θάλασσας, στις ακτές, στον υδροφόρο ορίζοντα, ακόμα και στα φαγητά μας. Στις χωματερές περίπου το 70% είναι πλαστικά, αυτά περνούν στον υδροφόρο ορίζοντα και μέσω του νερού και της τροφικής αλυσίδας ρυπαίνουν σχεδόν όλο το οικοσύστημα. Το πλαστικό μπορεί να σκοτώσει θαλάσσιους οργανισμούς, αλλά και να ρυπαίνει σχεδόν όλους τους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Η ρύπανση του πλαστικού αποδίδεται στην ευρεία χρήση του, αλλά και στην μακράς διάρκειας ζωής του στο περιβάλλον. Όλοι έχουμε δει φωτογραφίες αγρίων ζώων που έχουν υποστεί φυσικές ζημιές από πλαστικό, όπως για παράδειγμα χελώνες που έχουν καταπιεί πλαστική σακούλα, δελφίνια με δεμένο το στόμα από πλαστική κορδέλα κουτιών μπύρας, ή πουλιά που τρώνε πολύχρωμα πλαστικά. Μέχρι στιγμής έχουν καταγράφει πάνω από 267 διαφορετικά είδη ζώων που έχουν καταπιεί πλαστικό!

Plastics and the Environment

Worrying evidence shows how by 2050 the weight of plastic waste in the oceans will exceed the weight of fish!
Plastic has dominated our lives and the environment. It can be found everywhere in the environment like in seabed, on the shores, on the water table and even on our food. Moreover, on landfills about 70% are plastics, these plastics pass through the aquifer, through water and through the food chain pollute almost the entire ecosystem. In addition to this plastic can kill marine organisms, but also pollute almost all organisms at the environment including humans. The problem with plastic is that it has spread everywhere and can withstand time for a long period.

We’ve all seen photos of wild animals that have been physically harmed by plastic, such as turtles or dolphins tied with a plastic ribbon of beer cans or birds eating colorful plastic. So far they have recorded over 267 different types of animals that have swallowed plastic!

Δυστυχώς οι φωτογραφίες και τα συμβάντα φυσικής ρύπανσης δεν δείχνουν το πρόβλημα στην ολότητα του. Το οικοσύστημα έχει ρυπανθεί και από μικροπλαστικά, τα οποία δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Επειδή είναι μικρά εισχωρούν μέσω κατανάλωσης στα κατώτατα στρώματα της τροφικής αλυσίδας, μπαίνουν στον οργανισμό, δεν μεταβολίζονται, είτε μεταβολίζονται παράγοντας ακόμα πιο επιβλαβή προϊόντα και ρυπαίνουν με την σειρά τους όλη την τροφική αλυσίδα! Το πρόβλημα με τα μικροπλαστικά είναι τόσο οξύ όσο δύσκολη είναι και η λύση του. Ενώ θα ήταν σχετικά εύκολο να καθαρίσουμε τα πλαστικά σκουπίδια από τις ακτές μας αλλά και από το περιβάλλον γενικότερα, τα μικροπλαστικά δυστυχώς δεν φαίνονται και δεν μπορούν να συλλεχθούν από το περιβάλλον. Ενώ λοιπόν οι επιπτώσεις είναι τραγικές, η χρήση του πλαστικού δεν μειώνεται. Eίναι ενδεικτικό ότι μόνο το 2015 στην Ελλάδα η ετήσια κατανάλωση πλαστικής σακούλας ήταν μεταξύ 242 και 363 τεμαχίων ανά άτομο, ενώ το 2010 σ’ ολόκληρη την Ευρώπη χρησιμοποιήθηκαν 98,6 δις. πλαστικές σακούλες. Όπως αντιλαμβανόμαστε απο τις παραπάνω πληροφορίες το οικοσύστημα βρίσκεται σε κίνδυνο και είναι καθήκον μας να το προστατέψουμε! Ο πλανήτης εξαιτίας του ανθρώπου, είναι λοιπόν καιρός να ευαισθητοποιηθούμε και να καθαρίσουμε αυτή την απερίγραπτη καταστροφή του οικοσυστήματος.

Unfortunately, photos and natural pollution incidents do not indicate the problem in its totality. The ecosystem is polluted by microplastics, which we can’t identify easily. They are small and may easily penetrate in the bottom layers of the food chain. Furthermore, they enter the body and don’t metabolize or they metabolize to produce even more harmful products polluting the foodchain. In addition, the problem with microplastics is so acute that we are not able yet to find its solution. While it would be relatively easy to clean plastic rubbish from shores and from the environment, microplastics can’t be found let alone be collected. We all can realise that the consequences of plastics is so tragic that measures must be taken immediately. According to scientific research in 2015 in Greece the annual consumption of plastic bag was between 242 and 363 pieces per person, while in Europe in 2010 were used 98.6 billion plastic bags. All the above considered the ecosystem is in danger and it is our duty to protect it! The earth is suffering as a result of the destruction wreaked upon it by humanity. It is high time to clean up this dreadful mess.

 

 

 

 

Εύα Γιαγλόγλου/Eva Giagloglou

MSc Environmental Science

MSc New tech and Environment
OPhD cand Human Factors

 

Πηγές:

http://www.cnn.gr/news/perivallon/story/111798/oi-eidikoi-proeidopoioyn-h-gi-den-antexei-alla-plastika

http://www.futurenergia.org/ww/el/pub/futurenergia/chats/bio_plastics.htm

http://fanpage.gr/plus/perivalon

 

Δεν Υπάρχουν Σχόλια