Eco News: Plastic Bag Danger – Οικολογία: Ο κίνδυνος απο την χρήση πλαστικής σακούλας

Η πλαστική σακούλα!
Το πλαστικό ήρθε στην ζωή μας πριν περίπου εκατό χρόνια όταν διάφοροι χημικοί διερευνούσαν νέες ουσίες και άρχισαν να δημιουργούν πλαστικό από παραπροϊόντα πετρελαίου. Από τότε άλλαξε την καθημερινότητα μας όσο κανένα άλλο υλικό. Σήμερα χρησιμοποιούνται πάνω από 50 διαφορετικά είδη πλαστικού για χιλιάδες διαφορετικές χρήσεις, από υλικό οχημάτων ακόμα και διαστημοπλοίων, έως την καθημερινή πλαστική σακούλα που κρατάμε όλοι.
Η πλαστική σακούλα μπορεί να θεωρηθεί ένα φθηνό είδος μεταφοράς προϊόντων που χρησιμοποιείται μία φορά για 5 – 10 λεπτά, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι χρειάζεται ακόμα και 50 χρόνια για να διασπαστεί. Δυστυχώς συμβάλει αρνητικά στην αργή διάσπαση των σκουπιδιών που πιθανώς να εμπεριέχει. Δηλαδή, ενώ η βιολογική ύλη όπως φλούδες και απορρίμματα τροφών διασπώνται σε λίγες μέρες στο περιβάλλον, ευρισκόμενα μέσα στην πλαστική σακούλα χρειάζονται δεκάδες χρόνια.

The plastic bag!
Plastic came to our life a hundred years ago when several chemists explored new substances and began to create plastic from petroleum byproducts. Since then it has changed our every day life like no other material. Today, over 50 different types of plastic are used for thousands of different purposes, from vehicle material until even spacecraft material. Also everyday we use plastic bag for shopping and groceries.
The plastic bag can be considered an inexpensive type of product transfer, used just for 5-10 minutes, but few know that it takes even 50 years to break down to the encvironment. Unfortunately, it contributes to the slow decomposition of the rubbish it may contain. Basocally, while organic matter such as skeins and food scraps breaks down within a few days in the environment, plastic bag decomposes after dozens of years.


Το πλαστικό είναι γεγονός ότι έχει κυριεύσει την ζωή μας και τον πλανήτη, σχεδόν το 60% των σκουπιδιών στις παραλίες είναι πλαστικά και κυρίως πλαστικές σακούλες. Πόσο βλαβερό είναι για την υγεία μας και για το οικοσύστημα; Δυστυχώς όπως δείχνουν οι μελέτες το πλαστικό έχει διεισδύσει σε διάφορους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Νιούκασλ αναφέρει ότι βρήκε πλαστικό ακόμα και μέσα σε βενθικούς οργανισμούς, δηλαδή οργανισμούς που ζούνε στα κατώτατα στρώματα ωκεανών.

As a matter of fact plastichas taken over our life and the planet. Almost 60% of the garbage on the beaches are plastic and mostly plastic bags. How harmful is this to our health and the ecosystem? Unfortunately – as the studies show – plastic has penetrated into various organisms, including humans. A study by the University of Newcastle states that  plastic has been found even in benthic organisms which are organisms that live in the lowest layers of oceans.

Ένας μεγάλος λόγος ανησυχίας είναι το γεγονός ότι αν μεταβολισθεί το πλαστικό μέσα στους οργανισμούς μπορεί να μεταβληθεί σε κάτι ακόμα πιο επικίνδυνο για την υγεία και το οικοσύστημα. Έχει ανακαλυφθεί δυστυχώς ότι το «Κριλ», η μικρή γαριδούλα που λειτουργεί ως η βάση του οικοσυστήματος διότι είναι η τροφή πολλών άλλων οργανισμών, μπορεί να μεταβολίσει πλαστικά! Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη συνέπειές μπορεί να έχει αυτό το γεγονός σε όλη τη φύση.
Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μιας και επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο οικοσύστημα δεν έχουν γίνει ακόμη ορατές και ερευνώνται.

Είναι καλό να σταματήσουμε την χρήση πλαστικής σακούλας που απειλεί σοβαρά το οικοσύστημα μας και να υιοθετήσουμε άλλους έξυπνους τρόπους μεταφοράς όπως είναι οι χειροποίητες υφασμάτινες τσάντες!

One major cause of concern is is the metabolism of the plastic. Because if the plastic is metabolized within the organisms it is possible to mutate into something even more dangerous for our health and the ecosystem. Unfortunately it has been discovered that «Krill», the small prawn that acts as the basis of the ecosystem – it is the food of many other organisms – it can metabolize plastic! So you could realize the consequences of this event in the whole of nature. Scientists sound the alarm bells because impacts on humans and the ecosystem have not yet been seen and are being explored.

It is preferable to stop using a plastic bag which threats ecosystem and adopt more clever ways of shopping such as handmade bags!

 

 

 

 

Εύα Γιαγλόγλου
MSc Environmental Science
MSc New tech and Environment
PhD cand Human Factors

 

 

Πηγές
https://phys.org/news/2017-11-man-made-fibres-plastic-deepest.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2873011/
https://owlcation.com/stem/Microplastics-in-the-Human-Body-and-Potential-Health-Effects
http://www.lifo.gr/now/tech_science/183645/to-kril-xoneyei-to-plastiko-kai-ayto-den-einai-kalo-neo-gia-kanenan-mas

Δεν Υπάρχουν Σχόλια