Μετά τον Εγκλεισμό – After Confinement

"Η αληθινή, η μόνη σίγουρη ανοικοδόµηση είναι η εσωτερική ανοικοδόµηση του ανθρώπου. Μονάχα σε ψυχικά θεµέλια µπορεί να στερεωθεί ένας πολιτισµός. Η οικονοµική ...

Read More >>

Spring Flower 2020 – Painting Stories

Πιασμένοι απ’ το χέρι θα κατεβούμε τη μαρμάρινη σκάλα που έχει φθαρεί απ’ τα βήματα των φθινοπωρινών σκιών. Πάμε στους αγρούς να φορέσουμε στα δάχτυλα τις παπ...

Read More >>

Purple Tree – Painting Stories

Το έργο έχει δημιουργηθεί πάνω σε καμβά με ακρυλικά χρώματα και με φύλλα χρυσού. The painting is made by acrylic colours and gold leaves on canvas.  

Read More >>

Dear Edinburgh Stay Strong!

Soon Everything will be back to normal and I would be able to visit you and create new memories.

Read More >>Visit My Shop

I left my Heart in Edinburgh!

I left my heart to this lovely city no matter the rain and the cold "Edinburg" is always ready to welcome you!    

Read More >>

Houses in the Fields – Clay Art

Clay Art - Country houses  Materials used: White Clay, Acrylcs, Wood Panel.  

Read More >>

New Painting February 2020

This is a present to my wonderful friend Maria who owns a Beauty Salon in Thessaloniki, Greece. Painting on canvas 50x 50 with acrylics.

Read More >>

Hello From Thessaloniki – Macedonia Greece

The most important administrative, cultural, and business center in northern Greece, and the second largest city in Greece. A midsize city situated on the Thermaic Gulf, with apopulation of more than 1.1 million in the metropolitan area. Near the Aegean Sea, an hour’s drive from both Mt.Olympus ...

Read More >>Visit My Shop