Η αλήθεια για το δημιουργικό μυαλό – The truth about creative mind

Δημιουργικότητα σημαίνει να επινοείς, να πειραματίζεσαι, να μεγαλώνεις, να παίρνεις ρίσκα, να παραβαίνεις τους κανόνες, να κάνεις λάθη και να το διασκεδάζεις. Βιώνουμε την εποχή της έκρηξης δημιουργικότητας και ο ρυθμός αυτός αυξάνεται.

Η ανθρώπινη δημιουργικότητα προσθέτει χρώμα και νόημα στον κόσμο που ζούμε και αποτελεί την κορυφαία ιδιότητα του ανθρώπινου είδους. Η Δημιουργικότητα κρύβεται σε όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης ζωής είτε πρόκειται για τις τέχνες, την επιστήμη, τη μουσική, τη μαγειρική, τη ραπτική, το πλέξιμο.

Η Δημιουργικότητα δεν είναι προνόμιο μιας μικρής ελίτ ατόμων αλλά ένα προϊόν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο άνθρωπος μεταμόρφωσε τον κόσμο που ζούμε και η κινητήριος δύναμη όλης αυτής της αλλαγής ήταν η ανθρώπινη δημιουργία! Από γενιά σε γενιά ένας άνθρωπος είχε μια ιδέα, έφτιαξε κάτι, εφηύρε κάτι. Αυτή λοιπόν, η δυναμική ακολουθία του ανθρώπινου μυαλού, αναβάθμισε τους προγόνους μας απο ανθρώπους των σπηλαίων σε εξερευνητές του διαστήματος και μας πρόσφερε τον σύγχρονο κόσμο. Οι πρόγονοί μας έχτισαν πάνω σε ότι γνώριζαν μέχρι τότε, βελτίωσαν και διαμόρφωσαν ένα νέο δρόμο προς το μέλλον.

Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος (ζωγράφος, εφευρέτης, γεωμέτρης, αρχιτέκτονας, μηχανικός), υποστήριζε πως η δημιουργική ζωή βασίζεται σε δύο στοιχεία: τη δεξιότητα και το πάθος. Χωρίς πάθος η δεξιότητα δεν θα καταφέρει να εξυψώσει την τέχνη. Χωρίς δεξιότητα όλο το πάθος δεν μας αφήνει να αγωνιζόμαστε χωρίς επιτυχία.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, όταν λαμβάνουμε ένα ερέθισμα η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου μας ορίζει απεριόριστους τρόπους για να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες. Στις αμέτρητες διαδρομές του ανθρώπινου εγκεφάλου, διάμεσο των συνδέσεων βρίσκονται τα θεμέλια της δημιουργικότητας μας. Μάλιστα, δημιουργικότητα θεωρείται η προσπάθεια του να παίρνεις ιδέες απο έναν τομέα και να τις εφαρμόζεις σε έναν άλλον. Ίσως και σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Τα νέα ερεθίσματα κινητοποιούν το εγκέφαλό μας καθότι συγκρούονται συνεχώς με τα παλιά ερεθίσματα. Με αυτό τον τρόπο εικόνες, μυρωδιές, ήχοι, συζητήσεις, αναμνήσεις και ιδέες μετασχηματίζονται συνεχώς στον εγκέφαλο και όλα αυτά τα ερεθίσματα διαμορφώνονται σε νέες ιδέες. Δημιουργικότητα δεν σημαίνει να εφευρίσκεις κάτι απο το τίποτα, αντιθέτως σημαίνει να αναδιαμορφώνεις κάτι που υπάρχει ήδη και να παράγεις νέες ιδέες, νέα σχέδια, νέες προοπτικές.

Για να παραμένουμε δημιουργικοί και να επιτύχουμε στο μέλλον, προϋποθέτει να κινηθούμε μέσα στον κόσμο, να ρισκάρουμε και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, φεύγοντας απο το συνηθισμένο μας περιβάλλον. Να «ρουφήξουμε τον κόσμο και να παράγουμε κάτι, οτιδήποτε που δεν έχει υπάρξει προηγουμένως.

Η δημιουργικότητα ανήκει σε όλους μας. Είναι το πιο ισχυρό μετασχηματιστικό εργαλείο που διαθέτουμε στην διάθεσή μας και μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων καθώς και να πολλαπλασιάσει τις επιλογές μας.

Creativity is inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes, and having fun. We are experiencing the time of the explosion of creativity and this rhythm is growing. 

Human creativity adds color and meaning to the world we live in and is the top capacity of the human species. Creativity is hidden in all aspects of modern life whether it be arts, science, music, cooking, sewing, knitting.

Creativity is not a privilege of a small elite but a product of the human brain. Man transformed the world we live in and the driving force of all this change was human creation! From generation to generation a man had an idea, he made something, invented something. This dynamic sequence of the human mind, upgraded our ancestors from cavemen to explorers of space and offered us the modern world. Our ancestors built on what they knew until then, improved and shaped a new path to the future.

Leonardo Da Vinci, a multi-talented man (painter, inventor, geometer, architect, engineer), argued that creative life is based on two elements: skill and passion. Without passion the skill will not be able to exalt the art. Without skill all passion does not let us fight without success.

According to scientists, when we receive a stimulus, the complexity of our brain sets unlimited ways to process the information. On the innumerable paths of the human brain, the foundations of our creativity lie in the middle of the connections. In fact, creativity is considered to be the effort to get ideas from a field and to apply them to another. Perhaps in a completely different context. The new stimuli mobilize our brain as they constantly collide with the old stimuli. In this way, images, smells, sounds, conversations, memories and ideas are constantly transformed into the brain and all these stimuli are shaped into new ideas. Creativity does not mean to invent from the scratch but rather to remodel something that already exists and to produce new ideas, new designs, new perspectives.

To remain creative and achieve in the future requires to risk and to take a step forward, leaving our safe environment. Embrace the world and produce something new that has never been before.

Creativity belongs to all of us. It is the most powerful and available transformative tool that can change people’s lives as well as multiply our choices.
 

 

 

 

 

Δεν Υπάρχουν Σχόλια