Ιούλιος – July

«Θυμήσου Ιούλιο στη Σαντορίνη

πλοία σύννεφων στον πάνω βυθό

Ξάφνου μεγάλωσε κείνο το ταξίδι

μέσα στων ανθρώπων το γυρισμό…»

Μανώλης Ρασούλης (Έλληνας συγγραφέας και συνθέτης)

«Remember July in Santorini

cloud ships on the top

Suddenly that trip has grown

within the people the return … «

Manolis Rasoulis (Greek writer and composer)

Ο Ιούλιος ή Ιούλης Η Θερνόν (στη ποντιακή γλώσσα) είναι ο έβδομος μήνας του έτους κατά το Γρηγοριανό Ημερολόγιο. Πήρε το όνομά του απο τον Ιούλιο Καίσαρα τον οποίο τίμησαν με αυτό τον τρόπο οι Ρωμαίοι, μετά τη δολοφονία του απο τον Βρούτο. Αρχικά ήταν ο πέμπτος μήνας του Ρωμαϊκού Ημερολογίου και ονομαζόταν Quintilis δηλαδή πέμπτος.

Η Ελληνική Λαογραφία αναφέρει τον Ιούλιο σαν «Αλωνάρη», «Αλωνιστή» και «Αλωνευτή» γιατί γίνεται το αλώνισμα των δημητριακών. Στη Ρόδο τον λένε και «Φουσκομηνά» ή «Χασκομηνά» επειδή αρχίζουν φουσκώνουν τα σύκα δηλαδή ωριμάζουν και ανοίγουν. Σε Νάξο και Χίο αναφέρεται και ως «Γυαλιστής» επειδή ωριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρώγα τους. Λέγεται και Δευτερογιούλης ως δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Στον Πόντο λεγόταν «Χορτοθέρτς» ως μήνας του θερισμού των χόρτων. Οι άγιοι του μήνα έχουν ιαματικές ιδιότητες γιατί παλιότερα αυτή την περίοδο επιδεινωνόταν  η υγιεινή πόλεων και χωριών εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και έτσι θέριευαν αρρώστιες και επιδημίες απο τις οποίες οι άνθρωποι προσεύχονταν για να προστατευτούν.

July or  «Thernon» (in Pontic language) is the seventh month of the year in the Gregorian Calendar. It was named after Julius Caesar whom the Romans honored in this way after his murder by Brutus. It was originally the fifth month of the Roman Calendar and was called Quintilis (fifth).

Greek Folklore reports July as «Alonari», «Alonistis»  because of the threshing of cereals. In Rhodes island is called «Fouskominas» or «Haskominas» because they begin to inflate the figs which means figs mature and open up. In Naxos and Chios islands it is also referred as «Glossy» because the grapes mature and look polished. It is also called the Secondary of the summer. In Minor Asia (Pontos) it was called «Hortotherts» as a month of grass harvesting. Saints of the Greek Orthodox Religion are worshiped this month and have healing properties. In the past, due to the high temperature people got sick from epidemics so they prayed for protection to Saints.

 

You May Also Like

Δεν Υπάρχουν Σχόλια