Φρίντα Κάλο Σκέψεις – Frida Kahlo Wisdom

Σκέψεις της Φρίντα για την Τέχνη

«Η ζωγραφική ολοκλήρωσε τη ζωή μου».

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζωγραφίζω γιατί πρέπει να ζωγραφίζω

ό,τι περνά μέσα από το κεφάλι μου χωρίς άλλη σκέψη».

Σκέψεις της Φρίντα για την Ζωή

«Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από το γέλιο».

«Είναι δύναμη να γελάει κανείς και να εγκαταλείπει τον εαυτό του,

να είναι ελαφρύς».

«Δεν αξίζει να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο

χωρίς να έχουμε λίγη διασκέδαση στη ζωή «.

«Στο τέλος της ημέρας μπορούμε να αντέξουμε

πολύ περισσότερο από ό, τι πιστεύουμε ότι μπορούμε «.

 Frida Kahlo Words Of Wisdom

«Painting completed my life».

«The only thing I know is that I paint because I need to,

and I paint whatever passes through my head without any other consideration».

 Frida Kahlo about Life

«There is nothing more precious than laughter».

«Nothing is worth more than laughter.

It is strength to laugh and to abandon oneself, to be light».

«It is not worthwile to leave this world

without having had a little fun in life».

«At the end of the day we can endure

much more than we think we can».

 

 

You May Also Like

Δεν Υπάρχουν Σχόλια