Φωνή απ’ την Θάλασσα-Καβάφης / Voice from the Sea-Kavafis

Βγάζει η θάλασσα κρυφή φωνή

φωνή που μπαίνει μες στην καρδιά μας

και την συγκινεί

και την ευφραίνει.

Κ. Καβάφης (ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές)

It makes the sea a hidden voice

voice that enters our hearts

and it is moving

and cheers her up.

K. Kavafis ((one of the most important Greek poets)

 

You May Also Like

Δεν Υπάρχουν Σχόλια