Greek Independence Day – Ruins of Messolonghi – by Eugène Delacroix

Ελευθερία Ή Θάνατος

Η ελευθερία είναι η ανάγκη για προσωπική και κοινωνική ελευθερία και αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές προόδους που σημειώθηκαν ποτέ. Οι άνθρωποι του δυτικού κόσμου έχουν πλέον μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής  στο πώς να ζήσουν τη ζωή τους, σε ποιο τόπο θα ζήσουν, ποια καριέρα θα ακολουθήσουν και ποια θρησκεία θα ασπαστούν και αυτό είναι κάτι αληθινά σπουδαίο! Η ελευθερία δεν ήταν όμως δεδομένη πάντοτε για πολλά έθνη όπως είναι και το ελληνικό. Οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά την αξία της ελευθερίας καθώς έχουν πολεμήσει για αυτήν και θυσιαστεί πολλές φορές μέσα στις δεκαετίες. Ας δούμε μέσα από έναν διάσημο πίνακα πώς συμβολίζεται ο αγώνας για την ελευθερία των Ελλήνων.

Freedom is the need for personal and social freedom and this is one of the most important  social advancements ever made. People in the Western world are now more at liberty to choose how to live their lives, the choice of where to live, what career to pursue and which religion to follow and this is great! But this wasn’t always the case for many nations like the Greek. Greeks know very well the value of freedom as they have fought for it and sacrificed many times  through decades. Let us look through a famous painting how the struggle of freedom is being depicted.

«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»

Στην σημερινή εποχή που όλα τα δεδομένα στην καθημερινότητα μας αμφισβητούνται, η ανάγκη να καταλάβουμε ποιοι είμαστε ως ‘Ελληνες, από που προερχόμαστε και ποιες δυνάμεις κρύβουμε για να αντεπεξέλθουμε στις αντιξοότητες της οικονομικής κρίσης είναι επιτακτική. Χρειάζεται να «ξεσκονίσουμε» λιγάκι το παρελθόν και να παραδειγματιστούμε από τους γενναίους ‘Ελληνες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία του ελληνισμού. Είναι καλό κάπου κάπου να κάνουμε μια μικρή ενδοσκόπηση να ξανασκεφτόμαστε τι σημαίνει η εθνική μας ταυτότητα και ποια είναι τα ιδανικά που πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε για να προχωρήσουμε με επιτυχία στο αύριο. Με διάθεση φιλοσοφική οφείλουμε να ανακαλύψουμε την δύναμη που κρύβουμε μέσα μας, να αναλογιστούμε από που προερχόμαστε, ποια ήταν από αιώνες η θέση μας στον πλανήτη γη και πως μπορούμε συσπειρωμένοι να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Να μην παραλείψω να επισημάνω πως μέσα στο ελληνικό DNA βρίσκεται το πνεύμα της περιπέτειας και της αναζήτησης και είναι ακριβώς αυτό που οδήγησε τους Έλληνες στην επιτυχία. Η νέα γενιά οφείλει να δημιουργήσει έναν νέο πολιτισμό μια νέα ελληνική ταυτότητα μέσω της αναζήτησης ενός νέου δρόμου με διαφορετική οπτική γωνία απορρίπτοντας οριστικά τα αποτυχημένα στερεότυπα του παρελθόντος.

Ας ξαναδούμε λοιπόν ένα φημισμένο πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά με τίτλο «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» στον οποίο απεικονίζεται η Ελλάδα με τη μορφή μιας νέας γυναίκας που έχει δώσει τα πάντα προκειμένου να ελευθερωθεί απο τον τουρκικό ζυγό.

Ο πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» φιλοτεχνήθηκε το 1826 από τον Ευγένιο Ντελακρουά, τον κορυφαίο Γάλλο ρομαντικό ζωγράφο της εποχής του 19ου αιώνα. Το 1825 κατά τη διάρκεια του ελληνικού πολέμου ανεξαρτησίας από την οθωμανική κατοχή, τα τουρκικά στρατεύματα πολιορκούσαν επί μέρες το Μεσολόγγι (πόλη της δυτικής Στερεάς Ελλάδας).  Ο ελληνικός πληθυσμός που είχε ήδη αποδυναμωθεί από την πείνα και τις επιδημίες, επιχείρησε μια ηρωική απελευθέρωση – έξοδο – που κατέληξε σε τραγωδία καθώς οι Τούρκοι σκότωσαν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της πόλης κατά την διαδικασία της εξόδου.

Ο Ντελακρουά όπως και πολλοί Ευρωπαίοι καλλιτέχνες και διανοούμενοι υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του ελληνικού κινήματος. Το μεγαλύτερο μέρος του πίνακα είναι αφιερωμένο στην εικόνα της ίδιας της Ελλάδας, εκπροσωπούμενη ως νεαρή γυναίκα με παραδοσιακή φορεσιά. Η στάση και η έκφρασή της προσομοιάζει σε παραδοσιακές θρησκευτικές εικόνες της Παναγίας στις οποίες η ίδια κλαίει πάνω στο σώμα του Χριστού. Η εικόνα της δυστυχίας της Ελλάδας πέτυχε να μεταφέρει την δραματική κατάσταση των Ελλήνων και να προκαλέσει τη συμπάθεια στο γαλλικό λαό. Ο πίνακας αποτελεί έναν από τους πιο διάσημους γαλλικούς πίνακες του 19ου αιώνα. Φυλάσσεται στο Musée des Beaux-Arts στο Μπορντό της Γαλλίας.

“Greece on the ruins of Messolonghi «
Eugène Delacroix

Nowadays our everyday life is being questioned as everything changes so fast. The need to understand who we are as Greeks, where we come from and what forces we hide to cope with the adversity of the economic crisis is imperative. We need to search the past and look upon the brave Greeks who gave their lives for the freedom of Hellenism. It is important to think again about national identity, the ideals we need in order to move forward. We must discover the power we hide within us, what we have offer as Greeks to the european civilization and how we can deal with the negative effects of globalization. I would like to point out that within the Greek DNA lies the spirit of adventure and search and it is precisely what led us to success. The new generation has to form a new culture a new Greek identity through the search of new road. Adventure and quest at present is our purpose in order to create something new rejecting the failed stereotypes of the past.

So let’s see again a well-known painting by Eugene Delacroix titled «Greece in the Ruins of Messolonghi», in which Greece is depicted in the form of a young woman who has given everything for freedom.

The painting «Greece in the Ruins of Messolonghi» was created in 1826 by Eugene Delacroix, the leading French romantic painter of the 19th century. In 1825 during the Greek War of Independence from the Ottoman occupation, the Turkish troops besieged Mesolongi (the city of western Sterea Hellas) for days. The Greek population, already weakened by hunger and epidemics, attempted a heroic liberation – exit – which resulted in a tragedy as the Turks killed most of the city’s population during the exit process.

Delacroix, like many European artists and intellectuals, was a fervent supporter of the Greek cause. Most of the painting is dedicated to the figure of Greece herself, represented as a young woman wearing traditional costume. Her posture and expression recall traditional religious images of the Virgin Mary weeping over the body of Christ. The image of suffering Greece succeeded in conveying the plight of the Greeks to the French public.
Now kept in the Musée des Beaux-Arts in Bordeaux, France.

Facebook page: Pieces of Art @PiecesofArtGreece

 

marys_creative_world_logo

Δεν Υπάρχουν Σχόλια